MENESTYSTÄ TIIMIPELILLÄ

JUTIN TIIMIPÄIVÄLUENNOT (KOKOUS- JA SEMINAARIPÄIVÄT)

Juti pitää humoristisia puheenvuoroja yrityksille teemoista kuten yhteishengestä, tiimipelaamisesta työpaikalla, sekä kertoo tarinoita maajoukkuevuosiltaan.

Jutin luennot / puheenvuorot aihealueita:

 • johdon valinta, tehtävät, roolit ja päätöksenteko
 • johdon tavoitteet, strategia ja aikataulut
 • arvot ja tavoitteiden selkeys
 • tiimin valinta ja roolit sekä kapteenin valinta
 • tiedonkulku ja avoin ja keskusteleva ilmapiiri
 • tunteiden hallinta
 • yhteinen päämäärä
 • valmistautuminen
 • arvostus ja yhteistyö ja käytöstavat
 • erilaisuus ja persoonallisuus
 • työympäristö
 • onnistumisen palkitseminen
 • asenne ja vastuu
 • motivaatio ja sitoutuminen
 • oppiminen ja kehittyminen
 • tiedottaminen ja tiedon kulun varmistaminen

Myöhemmin syksyllä Jutin puheenvuoroja on ostettavissa myös verkkokaupasta!